Detail MediaInfo

Pilsen Steel řeší svoji budoucnost


ČT 24, 27.6.2012 0:00:00

Kdysi stěžejní část Škodovky, plzeňské hutě Pilsen Steel opět řeší svoji budoucnost. Ještě před třemi lety byla továrna čtvrtou nejlepší v kraji. Dnes byla na podnik, který se pod novým majitelem topí v dluzích, nařízena exekuce. Snahou exekutora a věřitelů je udržet zaměstnance a zachovat výrobu. 

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka: 
950 lidí plzeňských hutí má opět strach o práci. V pondělí sice firma částečně obnovila výrobu a vyplatila mzdy, v úterý ráno ale přišel do podniku exekutor. 

Milan USNUL, soudní exekutor: 
Na podnik byla nařízena exekuce a já se jdu informovat o stavu podniku, aby se neudělaly kroky, které by firmu poškodily. 

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka: 
Situace je ale ještě vážnější. V tu samou dobu totiž soud rozhodl o pokračování insolvenčního řízení. 

Petr NOVOTNÝ, advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners: 

Exekutor bude muset vyčkat na to, až jak rozhodne insolvenční soud. Obvyklé úkony mohou i nadále být činěny, ale nesmí docházet ke snížení té majetkové podstaty. 

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka: 
Věřitelé podepsaní pod insolvenčními návrhy mají pohledávky zhruba 11 milionů korun. Dluhy, kvůli kterým bylo rozhodnuto o exekuci jsou v řádech desítek milionů. 

Jiří MRÁČEK, věřitel: 
Naším zájmem je, aby Pilsen Steel zachovala výrobu a firma fungovala dál a výroba pokračovala. 

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka: 
O hutě se už přitom zajímá zhruba šest firem. Mezi nimi třeba společnost Siemens nebo Slovenské železárny Podbrezová. Samotná společnost se k situaci nechce vyjadřovat. Čeká na rozhodnutí svého majitele, ruského podnikatele Igora Šamise. 

Kateřina NĚMCOVÁ, tiskové oddělení, Pilsen Steel: 
Já opravdu nejsem kompetentní, abych tady na to vám odpovídala. 

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka: 
Co teďka bude s těmi zaměstnanci tady? 

Kateřina NĚMCOVÁ, tiskové oddělení, Pilsen Steel: 
Nemám informace, nemůžu se vám k tomu vyjadřovat. 

Zuzana LUŇÁKOVÁ, redaktorka: 
Firma s tržbami téměř 4 miliardy korun většinu své produkce vyváží. Vyrábí odlitky hřídelí pro lodní motory a velké větrné elektrárny. Zuzana Luňáková, Česká televize.