Mgr. Jakub Nováček

Paralegal – PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář (2017 – 2018)
Paralegal – PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář (2018 – 2019)

Junior Lawyer – Vilímková Dudák & Partners (since 2020)

OtherLanguagesEducationExpertisemy work