Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

více informací

News flash – Druhý liberační balíček Ministerstva financí

Druhý liberační balíček Ministerstva financí

 

V souvislosti s tzv. koronavirem a jeho epidemií v České republice jsou přijímána další krizová opatření v daňové oblasti. Na základě druhého liberačního balíčku vydaného Ministerstvem financí budou přijata následující opatření:

 

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob

Červnová záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob, tj. druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha v případě pololetních plátců splatná k 15.6.2020, se nebude hradit.

 

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň

Prominutí pokuty se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Daňovým poplatníkům bude tak automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

 

Zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020

Ztrátu vykázanou v roce 2020 bude možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 a to formou podání dodatečného daňového přiznání. Poplatník si po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019. Uplatnění ztráty bude provedeno formou dodatečného daňového přiznání.

 

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET

Vláda zvažuje, že poplatníci nebudou muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude ze strany finančních úřadů kontrolována po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Tento bod je předmětem krátké novely, která je v současné chvíli předmětem diskuzí v poslanecké sněmovně.

 

Opožděné podání přehledů OSVČ vůči zdravotním pojišťovnám bez pokuty

Většina zdravotních pojišťoven umožní podání přehledu a odložení platby vyplývající z přehledu OSVČ do 3.8.2020 bez vyměření pokuty za pozdní podání. Upozorňujeme, že jde-li o penále, bude se postupovat §53a ZoVZP – tj. o prominutí penále může předmětná pojišťovna rozhodnout až v návaznosti na žádost plátce pojistného podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb. (kromě pokuty za pozdní podání přehledu podle § 26 zákona č. 592/1992 Sb. je tu ještě penále podle § 18 téhož zákona). V současné podobě rozhodnutí zdravotních pojišťoven je tedy nutná příprava žádosti o prominutí penále.

 

V případě České správy sociálního zabezpečení podání přehledu zatím nebylo nijak odloženo ani nebylo prominuto penále. Situaci budeme nadále sledovat a budeme Vás včas informovat.

 

Budete-li mít zájem, rádi Vám pomůžeme s individuálním řešením Vaší konkrétní situace. Neváhejte se na nás obrátit:

 

Vilímková Dudák & Partners Tax, s.r.o.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce