Služby

Poskytujeme služby ve všech oblastech práva, daňového poradenství a oblasti public relations a komunikace, se zvláštním zaměřením na oblast podnikání. Zakládáme si na hlubším pochopení podnikání klienta, které nám umožňuje předvídat jeho potřeby, napomáhat mu v rozvoji a včas identifikovat možné problémy, a tak je eliminovat. Spojením poradenství v oblasti práva, daní a komunikace můžeme nabídnout velmi komplexní řešení.

Naším cílem je poskytnout klientům víc, než co očekávají od advokátní kanceláře. Klientům poskytujeme podporu a zázemí odpovídající největším advokátním kancelářím spojenou s individuálním přístupem a přednostmi „butikové“ kanceláře.

více informací
  • Právo
  • Life Sciences
  • Daně

Obchodní, korporátní & smluvní právo

Fúze, akvizice, strukturalizace & financování

Soudní spory, arbitráže, exekuce & insolvence

Osobní záležitosti & rodinné právo

Nemovitosti & stavební právo

Osobní údaje a GDPR

Pracovní právo

Duševní vlastnictví

Trestní právo & přestupky

Regulovaná odvětví, hospodářská soutěž & správní právo

Ceny a úhrady

Smluvní agenda, nastavení distribuce i vztahů se zákazníky, řešení sporů

Zdravotnické prostředky

Regulace reklamy a etická regulace

Hospodářská soutěž

Klinické studie

„In-house“ poradenství

Worshopy a Business Breakfast, Newsletter

Daň z příjmů fyzických a právnických osob (DPFO, DPPO)

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Vedení účetnictví a účetní poradenství

Poradenské služby při restrukturalizacích

Zpracování mezd

Poskytujeme služby v různých právních oblastech se zvláštním zaměřením na oblast podnikání. Na tomto místě se můžete dozvědět více o jednotlivých službách, kterým se pro své klienty nejčastěji věnujeme.

Poradíme se založením a nastavením společnosti, budeme se jí průběžně věnovat po celou dobu jejího fungování, včetně aktuálně potřebných ...

více informací

Máme dlouhodobé zkušenosti s komplexním zajištěním transakcí v různých obchodních odvětvích, a to jak v rámci České republiky, tak i v transakcích ...

více informací

Naše primární doporučení je vždy usilovat o mimosoudní řešení. Pokud však smírná cesta nevede k cíli, můžete se naše zastoupení plně spolehnout. ...

více informací

Zajišťujeme komplexní péči při uspořádání všech osobních a majetkových vztahů. Pomáháme klientům zabezpečit a ochránit rodinný majetek a ...

více informací

Není důležité, zda řešíte bydlení pro svou rodinu, kupujete činžovní dům nebo stavíte výrobní prostory pro své podnikání. Vždy budete potřebovat ...

více informací

Navrhneme konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti osobních údajů tak, aby odpovídala požadavkům legislativy a zároveň pracovala s nástroji, ...

více informací

Poskytujeme komplexní právní služby ve všech oblastech pracovního práva. Nabízíme Vám jednorázové i dlouhodobé právní poradenství včetně ...

více informací

Posílíme Vaši značku prostřednictvím ochranné známky. Zajistíme její registraci pro území České republiky, Evropské unie i jiných států světa. ...

více informací

Zajišťujeme komplexní trestněprávní poradenství, a to nejen pro management a statutární zástupce korporací, kteří jsou z hlediska rizik a odpovědnosti ...

více informací

Podnikáte nebo obchodujete ve státem regulovaném odvětví a potřebujete poradit? Máme bohaté zkušenosti napříč obory, ve kterých je potřeba zejména ...

více informací

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti zdravotnictví, zejména právní služby související s léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky, doplňky stravy a kosmetikou, jakož i právní služby v oblasti úhrad zdravotní péče a vztahů mezi zdravotnickými zařízeními, pojišťovnami a pacienty. Navazujeme na dlouholetou úspěšnou praxi JUDr. Jany Marečkové – A/K/M, která v našem týmu zastává roli Of Counsel – Life Sciences Expert. 

Komplexní zastupování ve správních a navazujících soudních řízeních. Asistence klientům ve vztazích se zdravotními pojišťovnami. Analýza právních ...

více informací

Nastavení smluvních vztahů v oblasti podpory prodeje léčiv (případně dalších druhů produktů v oblasti zdravotnictví), nastavení distribuce včetně ...

více informací

Agenda související s notifikací zdravotnických prostředků a zařazením do systému úhrad. Zastupování klienta před Státním ústavem pro kontrolu ...

více informací

Posouzení reklamního materiálu propagující léčivý přípravek/doplněk stravy. Zastupování ve správních řízeních zahájených pro porušení zákona ...

více informací

Komplexní posouzení dominantního postavení portfolia klienta a jeho dopadů do nastavení distribuce a podpory prodeje produktů. Zastupování před Úřadem ...

více informací

Konzultace a příprava smluvních vztahů mezi zadavateli klinických hodnocení a zkoušejícími/zdravotnickými zařízeními jako pro intervenční tak ...

více informací

Zapojení do každodenního chodu právního oddělení přímo ve Vašem sídle. Nastavení interních schvalovacích procesů. Úprava, připomínkování a ...

více informací

Pokračujeme v tradici seminářů Farmaceutické právo právo v praxi pořádaných AVO (dříve Belca). Formou workshopů (3,5h trvání) zpracováváme ...

více informací

DPH, DPFO, DPPO, FÚ, DAP… Nechte řešení těchto zkratek a jejich významů na nás a ušetřený čas věnujte důležitější práci.

Zpracujeme a podáme za Vás daňová přiznání právnických osob i fyzických osob. Vyřídíme Vám daňové registrace/deregistrace. Provedeme revizi ...

více informací

Poskytneme Vám pomoc při registraci k DPH, zejména ve vztahu k dobrovolné registraci. Zpracujeme a podáme přiznání k DPH, včetně kontrolního hlášení a ...

více informací

Poskytneme Vám kompletní vedení účetnictví. Zpracujeme účetní závěrky (řádné i dle potřeb klienta). Poskytneme Vám poradenství v oblasti ...

více informací

Poskytneme Vám analýzu převodu daňových práv a povinností během restrukturalizace. Identifikujeme povinnost jednotlivých zúčastněných subjektů k ...

více informací

Zpracujeme pro vás kompletní mzdovou agendu zahrnující výpočet mezd včetně zákonných odvodů, zpracování výplatních pásek a platebních příkazů ...

více informací

Na koho se můžete obrátit

Klára Fáberová

Vedoucí kanceláře

klara.faberova@vilimkovadudak.cz

Rovnou nám napište zprávu

Informace o zpracování osobních údajů

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce