Poradenské služby při restrukturalizacích

Poskytneme Vám analýzu převodu daňových práv a povinností během restrukturalizace. Identifikujeme povinnost jednotlivých zúčastněných subjektů k registraci k DPH a DPPO. Ověříme povinnost registrace subjektu jako plátce daně ze závislé činnosti. Určíme převoditelnost daňových ztrát, opravných položek, rezerv atd. na nástupnickou společnost. Porovnáme možnosti daňového odpisování goodwillu / oceňovacího rozdílu. Ověříme potenciální vznik stálé provozovny v České republice a způsob zdanění (DPPO, DPH). Identifikujeme povinnost vést účetnictví, sestavovat účetní závěrku a zveřejňovat účetní závěrku ve veřejných rejstřících v případě vzniku stálé provozovny u zahraničních účastí. Identifikujeme povinnost auditu účetní závěrky. Zkonzultujeme s Vámi problematiku transferových (převodních) cen mezi spojenými osobami.

naše práce
OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce