Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Aktuální změny současných protiepidemiologických opatření

V důsledku neustále se zhoršující pandemické situace způsobené onemocněním COVID-19 schválila vláda na svých jednáních ve dnech 1. a 5. listopadu 2021 řadu změn aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Přehled nejdůležitějších z nich přinášíme níže.

 

Rozšíření screeningového testování ve školách

 

V souvislosti se stoupajícími počty nakažených onemocněním COVID-19 se s účinností od pondělí 8. listopadu 2021 rozšiřuje a prodlužuje screeningové testování dětí ve školách.

 

Preventivní screeningové testování bude probíhat ve dnech 8. a 15. listopadu 2021, a to ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení, podle zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které mají místo poskytování vzdělávání nebo školských služeb:

 

1.v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná,

2.v hlavním městě Praze a okresech Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko, Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín.

 

Pro školy a školské zařízení s místem poskytování vzdělávání nebo školských služeb uvedených v bodě 1 bude povinnost screeningového testování platit do 14. listopadu 2021, a v případě škol a školských zařízeních s místem poskytování vzdělávání nebo školských služeb uvedených v bodě 2 bude povinnost screeningového testování platná až do 21. listopadu 2021.

 

Nadále zůstává v platnosti opatření, že žáci, kteří se odmítnou testovat, a zároveň nejsou naočkovaní nebo nedoloží potvrzení o prodělané nemoci COVID-19, budou mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to po celou dobu pobytu v budově školy nebo ve venkovním prostředí, pokud není možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků.

 

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče

Vláda dne 5. listopadu 2021 s ohledem na prevenci šíření onemocnění COVID-19 mezi nejzranitelnějšími skupinami obyvatelstva a pracovníky zajišťujícími jejich péči schválila zpřísnění podmínek pro návštěvy zdravotnických a sociálních zařízeních.

 

S účinností od 15. listopadu 2021 tak dojde ke zkrácení platnosti testů uznávaných pro účely povolení návštěv. Osoba, která bude chtít zdravotnické zařízení navštívit, se bude muset prokázat buď PCR testem, který absolvovala nejdéle 72 hodin předem, nebo RAT testem podstoupeným nejdéle 24 hodin před plánovanou návštěvou. Nadále budou do objektů vpuštěny i osoby, které:

 

– doloží certifikát o provedeném očkování pro onemocnění COVID-19,

– prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, u nichž uplynula doba nařízené izolace a od prvního pozitivního RAT na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

– na místě podstoupí RAT na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem.

 

V platnosti zůstává povinnost při návštěvě použít ochranu dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

 

Zpřísnění provozu maloobchodu a služeb

Dne 5. listopadu 2021 schválila vláda změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví omezující některé oblasti maloobchodu a služeb. S účinností od 22. listopadu 2021 se tak nově zpřísní pravidla pro pořádání veřejných a soukromých akcí, při nichž dochází k setkávání většího počtu osob na jednom místě.

 

V případě konání koncertů či jiných hudebních, divadelních, filmových a uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů, kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, již nebude při návštěvnosti převyšující počet 1000 diváků dostačující prokázání se pouze RAT na COVID-19. Zájemci o tyto akce tak nově budou muset doložit buď platný certifikát o očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, přičemž od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo negativní výsledek PCR testu.

 

Dále se pro pořádání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní (jiné než výše uvedené), taneční, tradiční a jim podobné akce či jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje jednotné limitní omezení počtu účastníků, a to maximálně 1000 osob. Uvedené platí jak pro akce konané ve vnitřních prostorech, tak pro venkovní akce.

 

Omezení se rozšíří i na provoz lyžařských vleků a lanových drah, kdy provozovatelé budou mít povinnost kontrolovat platnost osvědčení o OTN (očkování, prodělané nemoci nebo testu) při prodeji jízdenek a skipasů. Současně budou mít provozovatelé povinnost alespoň namátkově kontrolovat osvědčení o OTN i v rámci provozu samotných lanovek a vleků. Prokázat se osvědčením o OTN budou muset všechny osoby starší 12 let. Nařízeno je mj. i nošení ochrany dýchacích cest uvnitř lanových kabin nebo udržování rozestupů alespoň 1,5 metru ve vnitřních vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to až na osoby ze společné domácnosti, žáky jedné školy nebo osoby je dozorující.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce