Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

více informací

Jan Strnad pro Lidové noviny: 2019: pacienti se snáze dostanou k pomůckám

V příštím roce se spustí revoluce v úhradách pojišťoven za invalidní vozíky, sluchadla či senzory pro měření cukru v krvi.
Tomáš je vozíčkář odkázaný na pomoc druhých a kvůli svému postižení by potřeboval vozíky dva: elektrický na doma a lehčí
mechanický na ven. Doposud pojišťovny ten druhý nehradily, v příštím roce však na něj dostane nově 20 tisíc korun.
Od Nového roku se totiž spustí největší reforma hrazení zdravotnických prostředků za posledních 20 let. Týkat se bude
rozmanitých výrobků od obvazů přes ortézy a berle až po paruky.
Na pacienty bude mít v roce 2019 ze všech změn ve zdravotnictví nejvýraznější dopad. Prospěje nejen vozíčkářům, ale také
neslyšícím dětem a diabetikům. Celkově by měla ušetřit lidem na spoluúčasti stamiliony korun, protože víc pomůcek bude bez
doplatků. Bude hrazeno širší spektrum zdravotnických prostředků
„Pacientům přinese množství pozitivních změn. Budou mít plně hrazeno širší spektrum zdravotnických prostředků. V některých
skupinách poklesne spoluúčast, v jiných se zase navyšuje počet pomůcek, na které mají nárok,“ zdůraznil ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch (za ANO).
Změnu si vynutil Ústavní soud tím, že předchozí úhradová pravidla zrušil. Nová úprava, kterou v prosinci podepsal prezident
Miloš Zeman, neslyšícím dětem až na dvojnásobek navýší úhrady od pojišťoven na takzvané sluchadlo na kostní vedení.
Diabetici se pak díky ní dostanou k moderním technologiím, jako jsou senzory měření hladiny krevního cukru. Většina novinek
však začne platit až od prosince.
V lednu se změní pouze systém úhrad pomůcek vyráběných na míru, jako jsou ortézy, vložky do bot či kompresní punčochy. A
také těch, které dosud pojišťovny proplácely různě.
„Týká se to například některých typů pomůcek pro diabetiky,“ upřesnil Jan Beneš ze Svazu zdravotních pojišťoven ČR.
Pojišťovny 1. ledna zveřejní seznam, jak je která pomůcka vyráběná na míru proplácená. Všechny je navíc budou v novém roce
proplácet stejně. Doposud tomu tak nebylo zhruba u 500 výrobků. Pacienti na tom ale vydělají.
„Nově budou úhrady u všech pojišťoven stejné, a to ve výši příznivější pro pacienta,“ dodal Jan Beneš ze Svazu zdravotních
pojišťoven ČR.
Zatímco u pomůcek na míru začnou změny platit od ledna, u sériově vyráběných to bude až od prosince. Na reformě podle
ministerstva nejvíce vydělají vozíčkáři. Nová právní úprava jim umožní souběh elektrického a mechanického vozíku, dále zvýší
úhradu pojišťoven za aktivní mechanický vozík z dosavadních 21 tisíc korun na 45 tisíc. A paraplegikům, kteří si vozíky
nepronajímají, ale vlastní je, se nově začnou proplácet jejich opravy, a to až deset tisíc korun u mechanických vozíků a 14 tisíc
u elektrických vozíků.
Ministerstvo zdravotnictví navíc slibuje, že všichni pojištěnci budou nově moci získat plnou úhradu i na dosud nehrazené
inovativní zdravotnické prostředky, které nejsou v seznamu hrazených zdravotních pomůcek. Změnu vymohli senátoři
Doposud se přitom stávalo, že pacient, trpící například roztroušenou sklerózou, potřeboval neuro- s timulátor, ale nemohl si ho
nechat ani částečně proplatit, protože ho Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nezařadila do číselníku. Pojišťovny si totiž v
minulosti vytvořily systém takzvaných číselníků, tedy úhradových katalogů, do nichž jednotlivé zdravotnické prostředky
zařazovaly spolu s konkrétní výší úhrady. A podle nich pak pomůcky proplácely.
A právě na tuto praxi číselníků podala před pár lety skupina senátorů stížnost k Ústavnímu soudu. Soud jim pak dal loni za
pravdu. Ani novela, která začne platit od příštího roku, přitom neznamená jistotu, že otázka hrazení zdravotnických pomůcek
neskončí u Ústavního soudu znova. Omezuje se totiž pouze na zdravotní pomůcky, jako jsou berle a glukometry, na které lékař
předepíše pacientovi poukaz a on si je pak vyzvedne ve výdejně.
Existuje však ještě další typ zdravotních pomůcek, jako jsou kloubní náhrady a kardiostimulátory, které pacient dostává přímo v
rámci lékařského zákroku, většinou tedy během hospitalizace.
„Na lůžkovou část nový zákon nemyslí, což je, myslím si, zásadní chyba, protože se může stát, že za rok dva budou
ministerstvo i Ústavní soud postaveny před úplně stejnou situaci, jenomže teď s nemocničními zdravotními pomůckami,“
upozornil před časem Jan Strnad z advokátní kanceláře (AK) Vilímková , Dudák & Partners, která spolu s AK Marečková
zastupovala skupinu senátorů u Ústavního soudu a spor o úhrady za berle jim pomáhala vyhrát. Rychlejší cesta k pomůckám
Nová právní úprava nyní obsahuje výčet zdravotních pomůcek, na které má pacient nárok. Člověk se tak může přímo ze
zákona dozvědět, jakou péči mu stát bezplatně zajistí. Zároveň se ze zákona dozví, co mu má být, aby měl na berle, vozík či
glukometr nárok. Je tam také uvedeno, kolik věcí za měsíc či za rok může nafasovat či na jak dlouho mu mají vydržet.
Nové pomůcky se budou do katalogu zařazovat tak, že vývozce nebo dovozce oznámí na Státní ústav pro kontrolu léčiv
(SÚKL), že má zdravotnický prostředek, který podle něj spadá do určité katalogizační skupiny. Teprve když by do dané skupiny
spadat neměl, se zahájí správní řízení. Aktualizovanou verzi katalogu pomůcek bude vydávat SÚKL nově každý měsíc, nikoli
jako dosud pojišťovny pouze jednou za půl roku. Pacienti se tak ke svým pomůckám nemocnic skončila ve ztrátě. Jejich
náklady vzrostly o 9 % dostanou mnohem rychleji.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce