Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Miroslav Hájek pro E15: Nejvyšší soud nahrál firmě po Koženém

E15, 26.1.2015 0:00:00 

Lidé spojení s Viktorem Koženým nevzdávají boj o aktiva, která v Česku zbyla po harvardských fondech. Společnosti Victoria Security Printing (VSP) řízené spolupracovníkem Koženého Pavlem Matějkou nyní v boji o nemovitosti v Praze v Michli svitla naděje. Nejvyšší soud zrušil rozsudky nižšího soudu, podle něhož nemovitosti minimálně za desítky milionů korun patří Harvardskému průmyslovému holdingu (HPH) v likvidaci zastupovanému likvidátorem Zdeňkem Častorálem.
 
 
Matějka rozhodnutí soudu považuje za definitivní vítězství. VSP už nechala v katastru vyznačit na sporný objekt bývalé michelské tiskárny cenin plomby a podala návrh na vklad. HPH se brání. „Již jsme poslali vyjádření na katastr. V dalším sledu můžeme požádat soud o vydání předběžného opatření. V neposlední řadě jsme připraveni podat ústavní stížnost,“ řekl likvidátor Častorál.  
Rozhodnutí Nejvyššího soudu není definitivním určením vlastnictví. „Soudy nižších stupňů stále mohou rozhodnout ve prospěch HPH,“ říká advokát Miroslav Hájek ze společnosti Vilímková Dudák & Partners. Rozsudky nižších instancí zrušil Nejvyšší soud proto, že vycházely z chybných faktů a podstatné naopak opomenuly.
 
 
Spor likvidovaného Harvardského průmyslového holdingu (HPH) a společnosti Victoria Security Printing (VSP), zastoupené někdejším blízkým spolupracovníkem Viktora Koženého Pavlem Matějkou, o nemovitosti v Michli má kořeny hluboko v privatizační éře. Souvisí se spletitou a dodnes neuzavřenou kauzou vytunelovaných harvardských fondů.
 
 
„Spor o nemovitosti ležící v Ohradní ulici v Praze 4 je jen malou částí případu legalizace výnosů z trestné činnosti spojené s harvardskými fondy,“ uvedl likvidátor HPH Zdeněk Častorál. Přesto však nemovitosti představují v pozůstalosti po Koženém jeden z mála majetků, který přes kyperské trusty nezmizel v Karibiku a z něhož akcionáři ještě mohou mít užitek.
 
 
Zamotaný příběh někdejší tiskárny cenin začal v roce 1995. Tehdy Harvardský dividendový investiční fond uzavřel smlouvu o jejím prodeji ve prospěch VSP. O tři roky později Koženého komplic a likvidátor fondů v jedné osobě Boris Vostrý postoupil pohledávky kyperské firmě Harvard Capital Management.  
 
 
VSP měla za nemovitosti zaplatit do roku 2004. To se však nestalo. HPH jako právní nástupce fondů, v té době již zastoupený novým likvidátorem Častorálem, od smlouvy odstoupil a tvrdí, že nemovitosti zůstávají holdingu. VSP naopak trvá na platnosti transakce. Od té doby spory neberou konce.  
Nižší soudní instance rozhodly ve prospěch HPH. Nedávno však Nejvyšší soud ČR (NS) rozsudky zrušil a poslal věc zpět na začátek. Podle nejnovějšího rozsudku NS je nutné posoudit, zda po zmíněném převodu pohledávky byl vůbec HPH v postavení věřitele. Stejně tak prý nelze považovat smlouvu o převodu majetku uzavřenou Vostrým automaticky za neplatnou jen kvůli porušení jeho povinností při správě majetku. Podle soudců je nutné nejprve zjistit, zda úmyslem obou stran bylo „dosáhnout výsledku, jenž odporuje zákonu nebo jej obchází“.  
 
 
Z druhé strany ale dal Nejvyšší soud políček VSP a jejímu tvrzení, že pouhým oznámením o postoupení pohledávky ztratil HPH právo odstoupit od smlouvy. Nejdříve se prý musí posoudit, zda smlouva o převodu majetku z roku 1995 vůbec byla platná. V novém soudním řízení navíc bude hrát podle Častorála velkou roli loňské pravomocné odsouzení Koženého a jeho někdejšího spolupracovníka Borise Vostrého.  
 
 
Celou věc ještě více zamotává fakt, že vlastnictví tiskárenského areálu v Michli je rozdělené mezi VSP a HPH. Právě větší část spadající pod likvidovaný holding je předmětem roky trvající soudní pře. U druhého dílu objektu spadajícího přímo pod Victoria Security Printing HPH Častorál uspěl s předběžným opatřením, které VSP zamezuje majetek prodat nebo jinak zcizit.  
 
 
 
 
Článek naleznete ZDE.

 

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce