Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Miroslav Hájek pro Právo: Na oddlužení by dosáhlo po novele více dlužníků

Právo, 22.10.2018 0:00:00 

Často bezvýchodnou situaci zadlužených lidí v Česku má pomoci řešit chystaná vládní insolvenční novela, o které by už příští týden mohla rozhodnout Sněmovna.

Nějakou exekuci mělo loni 863 tisíc obyvatel ČR, přičemž téměř půl miliónu lidí čelilo minimálně třem exekucím najednou. „Řada z těchto osob dluží tak vysoké částky, že je do konce života nedokážou splatit. Jejich dluhy jsou tak vysoké, že lidé nedosáhnou ani na oddlužení, které vyžaduje splacení 30 procent dluhů během pěti let,“ uvádí vládní zpráva o stavu lidských práv za loňský rok.

Vláda proto chce umožnit oddlužení většímu okruhu dlužníků, a tak připravila novelu insolvenčního zákona. Poslanci ji minulý měsíc poslali do třetího čtení. Z následného hlasování ústavně-právního výboru vyplývá, že Sněmovna zmírnění podmínek pro oddlužení zřejmě schválí, návrh ale zřejmě čekají úpravy, jelikož byly vzneseny dvě desítky pozměňovacích návrhů.

 

Vypadne zřejmě sedmiletá varianta

 

Oddlužení či osobní bankrot, který by dlužníkovi umožnil nový start, by podle novely mohlo trvat tři, pět nebo sedm let podle výše splacených dluhů. Nynější podmínka, že dlužník musí být schopen srovnat v pěti letech aspoň 30 procent závazků, by už neplatila.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) považuje novelu za klíčovou. Mj. ukáže, kolik lidí podle nových podmínek dosáhne na oddlužení. „Mohly by to být desítky tisíc lidí, možná i větší čísla. Podle mě je to nejlepší institut, jak dosáhnout rychlého vymýcení problému dluhové pasti, který se tady rozmohl,“ řekl ministr Právu.

Po doporučení ústavně-právního výboru z vládní předlohy zřejmě vypadne sedmiletá varianta, kdy by dlužník byl oddlužen i tehdy, pokud by veškeré jeho splátky postačovaly pouze na úhradu odměny insolvenčního správce a některých přednostních věřitelů, zatímco běžní věřitelé by při této variantě nemuseli získat na uspokojení jejich pohledávky ani korunu.

„Tato tzv. nulová varianta by na jedné straně umožnila řešit bezvýchodnou situaci řady osob v dluhové pasti, ale na druhé straně by znamenala narušení základních zásad právního státu a práva jako takového, tj. že závazky se mají plnit. Nyní je ovšem tato nulová varianta opět otevřena, a to dokonce v kratší době pěti let,“ uvedl pro Právo Miroslav Hájek z poradenské skupiny Vilímková Dudák & Partners.

 

Snazší i pro seniory

 

Mezi další návrhy ústavněprávního výboru patří zjednodušení návrhu na oddlužení a procedury jako celku, kdy se měla například zkrátit ze tří roků na jeden rok doba, za kterou měl dlužník dokládat výši svých příjmů.

Výbor také navrhuje, aby příslušenství pohledávky (tzn. úroky z prodlení, náklady soudních řízení, smluvní pokuty) byla uznávána pouze do výše jistiny pohledávky. Převyšující částku by si pak věřitel mohl přihlásit pouze jako tzv. podřízenou pohledávku, která by byla uspokojena pouze tehdy, pokud by byly uspokojeny veškeré standardní pohledávky.

„V praxi je šance na uspokojení těchto pohledávek mizivá. Zjevným smyslem návrhu je znevýhodnit pohledávky s lichvářským úrokem a pohledávky nízké hodnoty jistiny, typicky pokuty z dopravních podniků nebo poplatky poskytova -telům služeb elektronických komunikací, u nichž může příslušenství násobně převyšovat jistinu pohledávky,“ uvedl Hájek.

I to má však podle něj vedle pozitiv i jistá negativa. „Poskytovatelé služeb si budou muset takto globálně zvýšené riziko promítnout do ceny svých služeb, což znamená, že v konečném důsledku to uhradí ti, kteří své platební povinnosti hradí řádně a včas,“ domnívá se advokát. Zajímavý je podle něj také návrh na úpravu možnosti oddlužení fyzické osoby – podnikatele, což dosud insolvenční zákon prakticky neumožňoval.

Vláda navrhuje, aby na oddlužení dosáhli jen ti, kdo dluží do tisícinásobku existenčního minima, tedy maximálně 2,2 miliónu korun. Poslanec Jan Farský (STAN) navrhl toto ustanovení zrušit, a výbor ho podpořil. Osobní bankrot by tak mohl využít širší okruh dlužníků. Snazší oddlužení by mohli mít podle výboru i senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky. Takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou.

 

 

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce