Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Michal Ševčík pro Mesec.cz: Dejte před koupí domu pozor na skryté vady

Mesec.cz, 10.7.2013 0:00:00 

Koupě nemovitosti je často největší finanční transakcí v životě a mělo by se jí věnovat neméně pozornosti. Než na koupi přistoupíte, měli byste se s nemovitostí podrobně seznámit. Na první pohled však neodhalíte všechno. Zaměřit byste se proto měli i na hledání skrytých vad a to nejen u starších nemovitostí.

„Existuje řada závad, které jsou velmi časté a laik je nedokáže rozpoznat. Opravy pak  mohou vyjít i na stovky tisíc korun,“ uvedl Luděk Lošťák ze společnosti Comfort Space. 

 

Podle odborníků mezi nejčastější závady u nemovitostí patří v případě novostaveb nebo budov po rekonstrukci vlhké konstrukce obvodového zdiva a vzlínání vody do zdí z důvodu špatné hydroizolace. Kromě toho také špatně zateplené šikminy střech, tepelné mosty a srážení vody v minerální vatě. Často se objevují také statické závady na konstrukcích, praskliny na zdech a stropech nebo tvorba plísní kvůli špatnému nadimenzování zateplovacích systémů.  V případě starších budov věnujte pozornost kotlům, které mohou být staré a bez pravidelné kontroly, stejně jako komíny léta bez revizí. V úvahu berte také fakt, jestli je objekt zateplen. V opačném případě je třeba počítat s budoucí investicí nebo velkou mírou tepelných ztrát objektu. Vyplatí se také nechat posoudit statiku.

Existenci skrytých vad je výhodnější objevit ještě před koupí nemovitosti. Zpětně může být komplikované je dokázat. „Pokud vadu objeví až po převzetí nemovitosti, musí ji řádně zdokumentovat, nafotit, popř. nechat písemně zaznamenat nestranným odborníkem. Ten ji navíc dokáže finančně ohodnotit pro následný požadavek na slevu z ceny,“ vysvětlil Michal Ševčík z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners, s tím, že vadu je pak nutné prokazatelně písemně oznámit prodávajícímu (např. doporučený dopis s dodejkou). 

 

„Klíčové pro kupujícího je doložit, že vady prodávajícímu oznámil. Prodávající odpovídá za vady na domě či bytu pouze po dobu záruční lhůty, kterou si sjednal s kupujícím. Pokud si strany žádnou záruční dobu nedohodly, odpovídá prodávající pouze za vady, které existovaly již v době převodu nemovitosti. Dnes může kupující takové vady uplatnit u prodávajícího pouze 6 měsíců od nabytí nemovitosti. Pokud v této lhůtě nereklamuje, jeho právo zaniká a už se ho nemůže soudně domáhat,“ dodal Ševčík.  Nový občanský zákoník by měl kupujícím v této oblasti pomoci. Podle Ševčíka by lhůta, po kterou může kupující vady reklamovat, měla být prodloužena na 5 let od nabytí nemovitosti. 

 

Článek naleznete ZDE.

 

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce