Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Michal Ševčík pro Právo: Do pronájmu i se zvířetem

Právo, 5.11.2013 0:00:00 

Nový občanský zákoník, který nabude účinnosti od ledna příštího roku, přináší řadu změn v oblasti nájmů. Mimo jiné se výrazně zjednoduší podoba nájemní smlouvy a nájemce nemovitosti bude nově moci chovat zvíře či podnikat v pronajatém bytě i bez souhlasu majitele.

Zákoník v mnoha ohledech zvýhodňuje jak pronajímatele, tak i nájemce, proto by si obě strany měly ověřit, jak jejich současné nájemní smlouvy vyhoví novým podmínkám. Nová úprava se totiž vztahuje i na nájmy bytů a nemovitostí, které byly sjednány před 1. lednem 2014.

 

 

 

Zvýhodnění nájemce

 

Nájemce může od ledna v bytě chovat zvíře i přes nesouhlas majitele. Jedinou podmínkou je, že nesmí způsobit pronajímateli či ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže. „Majitel bytu nesmí nájemci zvíře v bytě zakázat, i když se mu to nelíbí. Proto doporučujeme vyhradit si souhlas s chovem zvířat přímo v nájemní smlouvě,“ uvádí Jan Zachystal z realitní společnosti RE/MAX Alfa.

 

Další podstatnou výhodou je možnost v bytě pracovat či podnikat, aniž by s tím majitel souhlasil.

 

Nájemce se také bude moci sám domáhat ochrany vůči tomu, kdo ho ruší v jeho nájemním právu. „Pokud vás například vytopí soused, můžete po něm chtít opravu či finanční kompenzaci i jako nájemce a nemusíte už čekat, až to zařídí majitel bytu. Tato změna například značně urychlí řešení situace, kdy vlastník bytu žije v zahraničí,“ vysvětluje Michal Ševčík z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.

Významnou změnou pro nájemce je možnost pronajmout část bytu jiné osobě bez souhlasu pronajímatele. Podmínkou ovšem je, že v bytě sám trvale bydlí a že tuto změnu majiteli nahlásí. „V tom, že nájemce bude moci uzavřít podnájemní smlouvu s kýmkoli bez vědomí majitele, vidím jistá rizika. Majitel tak ztrácí přehled o obyvatelích svého bytu či domu. Proto bych mu doporučil vymínit si souhlas ve smlouvě,“ dodává Zachystal.

 

 

 

Zvýhodnění pronajímatele

 

Zákoník ale posiluje i práva majitele nemovitosti. Ten nově může vypovědět smlouvu i bez výpovědní lhůty, a to v případě, kdy nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Tedy pokud například neplatí nájemné či náklady na služby více než tři měsíce nebo byt závažně poškodí.
Na rozdíl od současné úpravy však už k výpovědi nepotřebuje rozhodnutí soudu a nemusí nájemci nabídnout adekvátní bytovou náhradu. Nájemce musí byt vyklidit nejpozději do jednoho měsíce po doručení výpovědi. Uvedené změny se však nevztahují na družstevní byty.

 

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce