Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Novela vyhlášky o technických požadavcích na stavby

Evropská Unie již dlouho prezentuje svou snahu o urychlení odklonu od vozidel se spalovacími motory k elektrickým vozidlům, a svou snahu podporuje i vlastní právní regulací.

 

Snahy Evropské unie musela do svého právního řádu promítnout také Česká republika, která za tím účelem přijala novelu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, z části účinná již od 1. října 2021, kterou reagovala mimo další na směrnici o energetické náročnosti budov. 

 

Novelou byly stanoveny podmínky, za kterých je nutné při provádění nové stavby i její rekonstrukce zahrnout do plánů také dobíjecí stanici pro elektrická vozidla či kabelovody na její budoucí instalaci. Jakým způsobem pak musí nová stavba či rekonstrukce přispět k přípravě infrastruktury na éru elektromobility, vyplývá z toho, do jaké kategorie podle novely dotčená stavba spadá – stavby neurčené pro bydlení a stavby pro bydlení určené.

 

Jaké podmínky ukládá novela jednotlivým kategoriím dotčených staveb?

 

V případě první kategorie, vyjímající stavby pro bydlení (tedy se jedná např. o obchodní centra či parkovací domy), musí mít stavba jak dobíjecí stanici, tak pro každé páté parkovací místo kabelovody pro její pozdější instalaci.

 

V případě druhé, zbytkové kategorie, staveb určených pro bydlení (zejména bytové domy), investor (stavebník) sice nemusí instalovat samotnou dobíjecí stanici, za to musí připravit každé parkovací místo pro její pozdější instalaci instalací kabelovodů. 

 

Vždy existují výjimky…

 

Ani jedna kategorie ovšem nezahrnuje každou stavbu, která do ní svým určením spadá.

 

Zahrnují pouze stavby, které mají více než 10 parkovacích stání, a zároveň je parkoviště umístěno uvnitř budovy či s budovou fyzicky sousedí, a v případě rekonstrukce stavby se rekonstrukce týká právě takového parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy (je-li parkoviště uvnitř budovy) či elektrických rozvodů parkoviště (sousedí-li parkoviště fyzicky s budovou).

 

Výjimkou jsou i případy rekonstrukcí, kdy by náklady na instalaci dobíjecí stanice a elektrických rozvodů představovaly více než 7 % celkových nákladů na rekonstrukci. Tuto výjimku jistě ocení mnozí vlastníci, kteří již obdobnou rekonstrukci plánují.

 

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce