Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Omezení nahlížení do katastru nemovitostí

Český úřad katastrální a zeměměřičský rozhodl o provedení úpravy aplikace pro online přístup do katastru nemovitostí, ke kterým by mělo dojít v červnu 2021.

 

Doposud bylo online pro širokou veřejnost zjistitelné jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu, popř. obchodní firma a sídlo společnosti.

 

Od června již nebude možné prostým nahlédnutím do online katastru nemovitostí zjistit identifikaci vlastníka nemovitostí. Anonymním (nepřihlášeným) uživatelům budou zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních, bez uvedení vlastníků nemovitostí a účastníků řízení.

 

Toto opatření údajně souvisí s řešením zhoršení odezev aplikace v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze Nahlížení do KN softwarovými roboty.

 

Získat kompletní informace bude samozřejmě možné stejně jako dnes prostřednictvím pořízení úplného výpisu z katastru nemovitostí (elektronickou i písemnou formou), který je však placený. Katastr nemovitostí však umožní i bezplatné zjištění identifikace vlastníka nemovitostí, avšak pouze pro registrované a přihlášené uživatele katastru nemovitostí.

 

Toto přihlášení bude možné prostřednictvím již dnes fungujícího Dálkového přístupu do katastru nemovitostí, popř. nově prostřednictvím portálu eIdentita.cz.

 

eIdentita je platforma (přihlašovací brána) pro online identifikaci a přístup občanů k různým online službám. Byla užívána hojně již pro žádosti v rámci různých Covid dotací, tedy řada subjektů již má svůj profil v rámci eIdentity zřízený.

 

Uživatelský profil na eIdentitě vzniká okamžikem, kdy si uživatel nechá aktivovat některý z možných identifikačních prostředků pro účely elektronické identifikace (např. aktivace eObčanky na pracovišti výdeje dokladů nebo ověření totožnosti na Czech POINT).

 

Tedy závěrem, od června 2021 bude možné zjistit identifikaci vlastníka nemovitosti již jen registrovaným uživatelům, a to prostřednictvím Dálkového přístupu neb prostřednictvím Eidentity, přičemž rozcestník k těmto přístupům je dostupný zde:

https://login.cuzk.cz/login.do?typPrihlaseni=NAHLIZENI

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce