Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

více informací

Klára Valentová pro Mf DNES: Co se může zaměstnanci stát

Datum vydání: 03.01.2019
Zdroj: Mladá fronta DNES
Rubrika: Zaměstnání
Strana: 16
Autor: bo
 
Stále je ve vládě. Takzvaná velká novela zákoníku práce by mohla už v polovině roku leccos změnit. „Navrhovaná
účinnost je 1. července 2019. Je ale diskutabilní, zda se novela s touhle účinností stihne přijmout,“ říká advokátka Klára
Valentová z poradenské společnosti Vilímková Dudák & Partners . Pojďme se dopředu podívat, co vše se může změnit.
Dočasné přidělení zaměstnance
Firma by mohla mít právo přidělit dočasně svého zaměstnance k jinému zaměstnavateli (mimo agenturu) už měsíc poté, co u ní
začal pracovat. Doposud to bylo až po době šesti měsíců.
Sdílené pracovní místo
Pro zajištění větší flexibility práce a kvůli nedostatku pracovní síly by měla být zavedena možnost sdílení pracovního místa. „To
znamená, že dva nebo i více zaměstnanců sdílí jedno pracovní místo, přičemž si sami rozvrhují pracovní dobu tak, aby
dohromady naplnili stanovenou pracovní dobu,“ vysvětluje Valentová.
Doručování
Nově by měl zaměstnavatel doručovat písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou primárně na pracovišti. Teprve poté, co to
nebude možné, je oprávněn zaslat doručení poštou. Lhůta pro vyzvednutí zásilky na poště by měla být nově 15 kalendářních
dnů.
Návrat po rodičovské
Zaměstnanec by měl mít právo i po návratu z rodičovské dovolené (nejen po mateřské, jak je tomu v současnosti) na zařazení
na původní práci a pracoviště, takzvaně na stejnou židli.
Dohody o pracích mimo poměr
Na dohody by se nově měla vztahovat i zaručená mzda. Změna by se rovněž měla týkat i úpravy pracovní doby, její evidence,
doby odpočinku, například nároku na zákonné bezpečnostní přestávky.
Dovolená
Nový koncept dovolené se nově bude počítat z týdenní pracovní doby zaměstnance. Právo na dovolenou se tak bude počítat v
hodinách. Délka dovolené zůstane pravděpodobně stejná. „Tato jediná změna by měla nabýt účinnosti až od 1. ledna 2020,“
dodává advokátka Klára Valentová .

 

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce