Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Koronavirus a jeho dopady  na zaměstnavatele III.

Koronavirus a jeho dopady na zaměstnavatele III.

 

Velká část zaměstnavatelů již pociťuje reálné dopady na jejich činnost a zaměstnanost. Vláda po vydání krizových opatření nyní schválila několik scénářů v rámci programu Antivirus, které mají zmírnit dopady krizových opatření na zaměstnavatele a uhradit náklady, které vynaloží na výplatu náhrad mezd při překážkách v práci (tzv. kurzarbeit). Cílem slíbené podpory je zamezit masovému propouštění zaměstnanců.

 

V minulém týdnu a dnes vláda schválila 5 scénářů (A ‒ E) na podporu zaměstnavatelů, kteří zaměstnancům v souvislosti s nákazou nemocí COVID-19 vyplácejí náhradu mzdy při překážkách v práci. Zároveň je schváleno, že veškerá krizová opatření se prodlužují do 1. 4. 2020. Podrobnosti a metodika pro uplatnění příspěvků u Úřadu práce ČR bude vypracována tento týden a program bude spuštěn dne 1. 4. 2020. Zároveň tuto středu bude vláda jednat o šestém scénáři F (tzv. motivačním bonusu) na podporu zaměstnavatelů. Zatím je program Antivirus schválen na měsíc březen.

 

Scénář A – Karanténa zaměstnanců

Pokud je zaměstnancům nařízena karanténa, je povinen jim zaměstnavatel hradit po dobu prvních 14 kalendářních dnů náhradu mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku.

Vláda v tomto případě schválila příspěvek ve výši 100 % vyplacené částky.

Z materiálů MPSV však nevyplývá, jestli tento příspěvek bude zaměstnavatelům uhrazen i v případě mimořádných opatření při epidemii podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které přijaly nebo přijmou příslušné krajské hygienické stanice (např. izolace měst v Olomouckém kraji). Zaměstnanci jsou na základě těchto opatření také v karanténě a zaměstnavatel je povinen jim hradit výše uvedenou náhradu mzdy.

 

Scénář B – Krizové opatření zakazující provoz zaměstnavatele

Scénář B zahrnuje jen zaměstnavatele, kterým bylo na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu.

Okruh činností nebo provozů, které jsou zakázány, vyplývá z jednotlivých usnesení vlády vydaných v době nouzového stavu, které můžete naleznout v souhrnu zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/.

Dle názoru MPSV jde v těchto případech o překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. S tímto názorem nesouhlasí řada pracovněprávních odborníků, kteří tvrdí, že by mohlo jít např. o překážku v práci na straně zaměstnavatele při živelní událostí (tj. pandemie koronaviru) nebo při částečné nezaměstnanosti, při nichž náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku (automaticky nebo na základě dohody s odborovou organizací/vydání vnitřního předpisu).

Vláda v tomto případě schválila příspěvek ve výši 80 % vyplacené částky.

 

Scénář C – Nepřítomnost významné části zaměstnanců v práci

Tento scénář již může dopadnout na kteréhokoli zaměstnavatele, pokud nemůže přidělovat práci ostatním zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele.

Zaměstnanci mají v tomto případě právo na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Vláda v tomto případě schválila příspěvek ve výši 80 % vyplacené částky.

 

Scénář D – Prostoje

Tento scénář se vztahuje na situace, kdy zaměstnavatelé nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci v důsledku výpadku vstupů (výpadek dodávky surovin, služeb, součástek, podkladů) od dodavatelů (domácích i zahraničních), které jsou způsobeny karanténními opatřeními.

Při prostojích mají zaměstnanci právo na náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel je ale také může s jejich souhlasem dočasně převést na jinou práci a hradit jim mzdu.

Vláda v tomto případě schválila příspěvek ve výši 50 % vyplacené částky na náhrady mzdy (tj. když zaměstnanci nebudou pracovat).

 

Scénář E – Částečná nezaměstnanost

Toto opatření dopadá na všechny zaměstnavatele, u nichž dojde k omezení poptávky po jejich službách, výrobcích a jiných produktech v důsledku karanténních opatření v místě odbytu (v ČR i zahraničí).

Zaměstnavatel může zaměstnancům poskytnout náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku, pokud se na tom dohodne s odbory (např. i v kolektivní smlouvě) nebo tam, kde odbory nepůsobí, může zaměstnavatel vydat vnitřní předpis o částečné nezaměstnanosti. Výše náhrady mzdy je tedy závislá na rozhodnutí zaměstnavatele.

Vláda v tomto případě schválila příspěvek ve výši 50 % vyplacené částky.

 

O dalším vývoji programu Antivirus Vás budeme informovat.

Pokud budete mít zájem, rádi Vám pomůžeme s řešením Vaší konkrétní situace, včetně přijetí vhodných opatření a přípravy vnitřních předpisů a instrukcí pro zaměstnance. V této krizové době jsme Vám nepřetržitě k dispozici.

Za tímto účelem prosím kontaktujte Kláru Valentovou, e-mail: klara.valentova@vilimkovadudak.cz, telefon: (+420) 222 814 911, mobil: (+420) 734 695 419.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce