Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

POSTUP OSVČ V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V SOUVISLOSTI S KRIZOVÝMI OPATŘENÍ

POSTUP OSVČ V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V SOUVISLOSTI S KRIZOVÝMI OPATŘENÍ

 

Parlament ČR schválil změny v zákoně o sociálním pojištění i v zákoně o veřejném zdravotním pojištění v souvislosti s platbami sociálního a zdravotního pojištění u Osob samostatně výdělečně činných („OSVČ“). Nyní se čeká pouze na podpis pana Prezidenta. Účinnost zákona nastane dnem jeho vyhlášení.

 

Půlroční prázdniny v placení zdravotního a sociálního pojistného u OSVČ

Novela zákona přináší živnostníkům možnost osvobození od placení záloh v období od března do srpna 2020. Pro živnostníky to znamená, že v době od března do srpna 2020 nejsou OSVČ povinni platit své zálohy. Ve většině případech byla již březnová záloha na pojistné zaplacena. Tato úhrada zálohy se použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020. Zaplacená záloha na březen bude započítána jako záloha na září nebo další měsíce, případně bude využita jako přeplatek.

 

Odpuštění pojistného na sociální zabezpečení(„SP“) a zdravotní pojištění („ZP“)

OSVČ, které platí pouze minimální zálohy, nebudou muset po podání přehledu za rok 2020 nic doplácet. OSVČ, kteří hradí vyšší zálohy, pak zpětně doplatí pouze rozdíl mezi tím, co skutečně měly odvádět, a šestiměsíční minimální zálohou, která byla odpuštěna. V rámci ročního vyúčtování bude tedy OSVČ odpuštěno pojistné ve výši šesti minimálních záloh na sociální pojištění (2 544 Kč/měsíc resp. 1018 Kč u OSVČ vedlejších činností) a zdravotní pojištění (2 352 Kč/měsíc). Celková úspora na pojistném bude činit až 29 376 Kč.

 

Opožděné podání přehledů OSVČ na SP a ZP

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění posouvá termín podání přehledu OSVČ na zdravotní pojištění za rok 2019 o tři měsíce, tedy 3. srpna 2020. Penále za pojistné nebo za zálohu na pojistné, které nebyly zaplaceny, vzniká nejdříve od 22. září 2020.

V případě České správy sociálního zabezpečení podání přehledu OSVČ zatím nebylo nijak odloženo ani nebylo prominuto penále.

Budete-li mít zájem, rádi Vám pomůžeme s individuálním řešením Vaší konkrétní situace. Neváhejte se na nás obrátit:

Vilímková Dudák & Partners Tax, s.r.o.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce