Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Vrací se povinné platby záloh pro OSVČ

Stát v březnu ohlásil dočasné odpuštění plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. V Česku bylo ve stejném období přibližně 1,03 milionu osob samostatně výdělečně činných, z toho 58 % na hlavní činnost. Srpen je poslední měsíc, kdy OSVČ nemusí zálohy platit. V září se jich povinnost opět týká, je tak nejvyšší čas opět si nastavit trvalý příkaz. V případě opomenutí mohou hrozit penále.

 

Stát obě paušální platby OSVČ odpustil jako součást podpory podnikatelů během epidemie covid-19. Jak sociální (důchodové), tak zdravotní pojištění bylo prominuto od března do srpna 2020, a to do výše minimálních záloh. Úleva byla poskytnuta OSVČ na hlavní i vedlejší činnost. Stát tak odpustil přibližně milionu plátců částku okolo 30 tisíc korun. OSVČ, kteří odváděli vyšší částku, doplatí pouze rozdíl mezi minimální zálohou a pojistným, které bude vyměřeno na základě skutečného základu daně.

 

Od září je třeba znovu nastavit příkaz

Na podzim se ovšem povinné platby záloh vrací, a to hned od září. Posečkat mohou ti, kteří už stihli zaslat zálohy za březen, přičtou se právě jako částky za devátý měsíc. Klasické platby tak mohou posílat až od října.

 

Pravidla pro zasílání záloh i jejich výše zůstávají stejné, nicméně se odvíjejí od posledního podaného přehledu OSVČ. Sociální pojištění v minimální výši 2544 Kč je splatné do konce měsíce, za který plátce částku posílá, tj. do 30.9.2020. U zdravotního pojištění, kde je minimální záloha 2352 Kč, platí, že musí na účet dorazit nejpozději 8. dne nadcházejícího měsíce. Záloha na zdravotní pojištění za září je tedy splatná do 8. října 2020.

 

Co hrozí, pokud platby neodejdou včas

Zatímco se klasické odesílání záloh vrací, stát neavizoval žádnou toleranci vůči zapomnětlivcům. Lze tedy očekávat, že ti, kteří návrat pravidelných záloh promeškají, budou platit penále, a to ve standardní výši 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den. Je tedy skutečně třeba si návrat plateb ohlídat.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce