Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

Zde se můžete přihlásit do monitoringu farmaceutické legislativy

více informací

Michal Hrnčíř pro E15: Anketa E15

E15, 30.10.2013 0:00:00 

1. Jakou transakční aktivitu čekáte v posledním čtvrtletí a ve kterém sektoru by mohla být největší? Vnímáte na trhu nějaké problémy či průtahy, například z hlediska ochoty financovat transakce, rozdílných cenových očekávání kupců a prodávajících, zájmu zahraničních hráčů a podobně? 2. Vnímáte zvýšený zájem českých investorů o zahraničí? O jaká teritoria či typy podniků je největší zájem?  

 

 

Michal Hrnčíř, partner advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners  

1. Očekáváme, že závěr roku potvrdí růst a pozitivní vývoj prvního pololetí. Cítíme, že se postupně mění ochota investorů se dohodnout a dokončit rozjednané obchody. Díky tomu roste počet uzavřených transakcí, což vnímáme především jako dobrý signál do budoucna. Poslední čtvrtletí navíc ovlivní i snaha firem stihnout uzavřít co nejvíce rozjednaných transakcí do konce roku. Trh se začíná uvolňovat, jednání už nekončí tak často na tom, že se strany nedohodnou na ceně. Ceny postupně klesají, investoři už proto nerealizují pouze nezbytně nutné transakce na poslední chvíli a za co nejméně peněz.  
Častěji se snaží hledat příležitosti a najít i jiná řešení, jak transakci uzavřít. Největší transakční aktivitu v závěru roku očekáváme v sektorech médií, telekomunikací, IT a strojírenství.  

 

Ochota investorů financovat transakce se zvyšuje, ale citelnou opatrnost stále pozorujeme na straně bank. Očekáváme ale, že několik významných transakcí by mohlo rozproudit finanční toky i na jejich straně.  

 

2. Zájem českých investorů o investice v zahraničí se v posledních letech stále zvyšuje.  
Pro významnou část investorů je stále zajímavá oblast energetiky, a to zejména ve střední a východní Evropě.  

 

 

Petr Kříž, výkonný ředitel oddělení transakčního poradenství, EY  

1. Letošní rok bude z pohledu počtu transakcí realizovaných v České republice určitě lepší než ten předchozí. V posledním čtvrtletí očekávám dokončení některých rozjednaných transakcí v oblasti telekomunikací, médií nebo strojírenství. Do konce roku už ale pravděpodobně nebude oznámena nějaká významná transakce, o které by se již v odborných kruzích nemluvilo. Na trhu je obrovský nadbytek volného kapitálu, největší překážkou intenzivnější transakční aktivity je tak nedostatek zajímavých a dostatečně velkých investičních příležitostí. 

 

2. Zájem českých firem o investice v zahraničí vytrvale roste několik posledních let. V Maďarsku je tak Česká republika druhým nejvýznamnějším investorem.  

 

České a polské firmy mají také tradičně dobrou pověst na Balkáně, kde jsou v poslední době velmi aktivní. Český investor je v tomto regionu vnímán jako nositel inovace, kapitálu a západních technologií. Existují však i technologické štiky jako třeba brněnský Tescan, který aktivně vyhledává akviziční cíle skutečně po celém světě.  

 

 

Silke Horáková, ředitelka Czech Private Equity & Venture Capital Association  

 

1. Zlepšující se nálada na trhu se letos ještě neodrazila ve významnějším nárůstu transakcí v private equity. Zatím jsme zaznamenali transakce v sektoru služeb včetně finančních, v technologiích, ve strojírenství a ve zdravotnickém sektoru – to vše převážně v malém a nižším středním segmentu co se týče velikosti. Vzhledem ke zlepAnketa šeným očekáváním na trhu kombinovaným se zúžením mezery v cenových očekáváních kupujících a prodávajících a také vzhledem k úspěšným uzavřením některých nových fondů ještě očekáváme realizaci několika transakcí do konce roku. Fondy v několika posledních letech výrazně více investovaly, než prodávaly. Strategičtí kupci byli velmi vybíraví a zaměření jen na to, co nutně potřebovali, takže prodávající museli své firmy vyprofilovat odpovídajícím způsobem. Utlumený trh fúzí a akvizic spojený s oživeným trhem bankovních úvěrů vedl některé fondy k odložení prodeje a vygenerování likvidity pro své investory cestou rekapitalizace. 2. Fondy private equity operují na regionální úrovni, takže vymezení „český investor“ pro členy naší asociace není příliš relevantní. Ti se zajímají o lídry trhu a o středně velké rostoucí společnosti napříč naším regionem. V rámci střední a východní Evropy je nejatraktivnější polský trh vzhledem k jeho velikosti a růstu následovaný Českou republikou, Maďarskem a Slovenskem. 

 

Pokud jde o odvětví, atraktivní je oblast zdravotnictví, spotřebního zboží a maloobchodu a služeb včetně finančních.  

 

 

Jaroslav Havel, Havel, Holásek & Partners  

 

1. Jako téměř každý rok transakční aktivita v posledním čtvrtletí pravděpodobně poroste, tradičně i z důvodu potřeby ukončit řadu transakcí ke konci kalendářního roku. Trh je posledních několik měsíců či let stabilní, negativně jej může ovlivnit nejistota okolo výsledků voleb a na ně navazující fiskální politiky na nejbližší volební období. Podobně na globální úrovni případné nedořešení fiskálních problémů USA. Aktivní jsou investoři tradičně v sektorech energetiky a utilit včetně energetického strojírenství, dále pak strojírenství obecně, obchodu a služeb, potravinářství, zdravotnictví i autobusové dopravy. Očekává se s napětím další vývoj okolo LBBW či české Telefóniky. V návaznosti na oznámené veřejné tendry v oblasti autobusové dopravy budou někteří mezinárodní hráči i zde usilovat o konsolidaci trhu. K další koncentraci dochází i na dlouhodobě klesajícím realitním trhu a návazném trhu subdodavatelů do stavebnictví, včetně stavebních materiálů – příkladem je dohoda o výměně českých a německých aktiv mezi společnostmi Cemex a Holcim. 2. Do zahraničí míří řada významných českých finančních skupin, například PPF, Penta, HB Reavis, CPI, ex PPF Jiřího Šmejce, EPH či Josefem Janovem řízený Hartenberg Capital. Obdobně i řada IT firem nakupuje v zahraničí. V poslední době zaznamenáváme tento trend i u strojírenských či jiných výrobních firem. Atraktivní jsou kromě sousedních zemí – zejména Německa, Polska a Slovenska – a bývalých zemí Sovětského svazu nově i Turecko, oblast Balkánského poloostrova, Itálie, v realitách dokonce i lokality jako Londýn, Amsterdam či francouzská Riviéra.  

 

 

Tomáš Klápště, šéf Patria Corporate Finance  

 

1. Ve druhém pololetí výrazně narostla aktivita na trhu fúzí a akvizic a očekáváme jedno z nejlepších čtvrtletí od roku 2008. Z pohledu velikosti může trh ovlivňovat diskutovaná transakce v oblasti telekomunikací, ale z hlediska počtu se opět odehraje nejvíce transakcí v sektoru středně velkých společností napříč všemi sektory, i když z hlediska počtu se nejvíc transakcí realizuje v sektorech navázaných na zdraví a všeobecnou spotřebu.

 

2. Hlavními kupujícími jsou české společnosti, a to nejen doma, ale narůstá také jejich zájem o zahraničí, zejména o Německo a Itálii, v některých případech také o Spojené státy a Rusko, kde to bývají převážně společné podniky. České banky jsou velmi aktivní a vstřícné vůči kupujícím z pohledu poskytovaní akvizičního financování – a to jak z pohledu podmínek financování, tak strukturace a rychlosti. Máme aktuální srovnání s přístupem bank u našich německy mluvících sousedů, jejichž přístup je ve všech ohledech měně vstřícný.  

 

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce