Aktuality

Komentujeme a vyjadřujeme se k aktuálním tématům v médiích. Sledujeme změny legislativy a judikatury. Pořádáme workshopy a přednášky. Aktivně naše klienty informujeme o novinkách.

více informací

Klára Valentová pro Mladou frontu DNES: Jak umí s láskou zatočit zaměstnavatel

Zákoník práce se problematice partnerských vztahů na pracovišti v podstatě nevěnuje, až na jednu výjimku – jakýkoli pracovněprávní vztah nemůže být mezi manželi a registrovanými partnery. „To znamená, že fyzická osoba nesmí jako zaměstnavatel zaměstnat druhého z manželů nebo svého registrovaného partnera,“ říká Klára Valentová z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners. Pokud se stanou manželi v době trvání pracovněprávního vztahu, pracovní smlouva automaticky zanikne.

 

Pouhé navázání milostného vztahu ale nemůže být považováno za porušení základních povinností zaměstnance vyplývajících
ze zákoníku práce. Partnerský vztah na pracovišti není tak z pohledu pracovního práva problémem, pokud nemá negativní vliv
na plnění pracovních úkolů.

„Důvodem pro skončení pracovního poměru ale může být například společná fiktivní služební cesta na účet zaměstnavatele,“
poukazuje advokátka Valentová na možné prohřešky proti zákoníku práce.

Smlouvu čtěte raději dvakrát

I když neexistuje žádný speciální právní předpis, který by vztahy na pracovišti upravoval, předtím, než kolegyni pozvete na
večeři nebo si s kolegou otevřete lahev červeného, si raději projděte svoji pracovní smlouvu. Je možné, že si společnost, ve
které pracujete, upravila vztahy mezi zaměstnanci lokálními předpisy.

„Přiměřená pravidla pak může zaměstnavatel vymáhat, a to včetně pracovněprávních postihů, jako jsou výtky, napomenutí a v
závažných a odůvodněných případech také ukončení pracovního poměru,“ říká Hana Gawlasová z advokátní kanceláře Squire
Patton Bogs. Zároveň však dodává, že tato pravidla by neměla upravovat vztahy samotné, ale jejich možné negativní důsledky.

„Dodržování předpisů může zaměstnavatel také běžným způsobem kontrolovat – za předpokladu, že tak bude činit
nediskriminačně a bez nedovolených zásahů do soukromí,“ doplňuje Gawlasová. Firma tak nemůže kontrolovat žádnou
soukromou korespondenci zaměstnance, procházet jeho osobní věci nebo jej sledovat kamerovým systémem.

„V případě, že by zaměstnavatel měl zájem na tom, aby omezil nebo zakázal partnerské vztahy na svém pracovišti nebo s
obchodními partnery, muselo by to být dohodnuto přímo se zaměstnancem,“ dodává advokátka Valentová.

OstatníJazykyVzděláníOdbornostmoje práce